ประวัติของพระสมเด็จวัดระฆัง รู้จักเรื่องราวและเรียนรู้วิธีการบูชา

ชวนคุณเดินทางไปสัมผัสกับความหมายที่ซ่อนเร้นและความสำคัญของพระสมเด็จวัดระฆัง ค้นพบวัดที่เก็บพระสมเด็จวัดระฆัง

Published
ประวัติของพระสมเด็จวัดระฆัง
ประวัติของพระสมเด็จวัดระฆัง

ชวนคุณเดินทางไปสัมผัสกับความหมายที่ซ่อนเร้นและความสำคัญของพระสมเด็จวัดระฆัง ค้นพบวัดที่เก็บพระสมเด็จวัดระฆัง

ประวัติของพระสมเด็จวัดระฆัง
ประวัติของพระสมเด็จวัดระฆัง

ประวัติพระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระพุทธรูปเนื้อผงพุทธคุณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็น “จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง” เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก ด้วยพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย และโภคทรัพย์

พระสมเด็จวัดระฆังสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น เกสรดอกไม้ ว่านยา ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และปูนเปลือกหอย

ผู้สร้างพระสมเด็จวัดระฆัง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “สมเด็จโต” เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จโตมีปฏิปทาที่งดงาม เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก

สมเด็จโตได้สร้างพระสมเด็จวัดระฆังขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ญาติโยมที่มาสักการะท่านที่วัดระฆังโฆสิตาราม พระสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จโตสร้างนั้น มีพุทธคุณที่โดดเด่นมาก จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากมาย

มวลสารที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆังสร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น

 • เกสรดอกไม้ : เกสรดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ สะอาด และงดงาม เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังที่มีส่วนผสมของเกสรดอกไม้แล้ว จะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ เมตตามหานิยมให้แก่ผู้บูชา
 • ว่านยา : ว่านยาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมาย เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังที่มีส่วนผสมของว่านยาแล้ว จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ
 • ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นดินที่เชื่อว่ามีพลังอำนาจพิเศษ เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังที่มีส่วนผสมของดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว จะช่วยเสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้บูชา
 • ปูนเปลือกหอย : ปูนเปลือกหอยเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อว่ามีพลังอำนาจในการดูดซับสิ่งไม่ดี เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังที่มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยแล้ว จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆ

พุทธคุณของพระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณที่โดดเด่นมาก ดังนี้

 • เมตตามหานิยม : พระสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมสูงมาก เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังแล้ว จะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ เมตตามหานิยมให้แก่ผู้บูชา ทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้าง
 • แคล้วคลาดปลอดภัย : พระสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยสูงมาก เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังแล้ว จะช่วยคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และศัตรูทั้งปวง
 • โภคทรัพย์ : พระสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณด้านโภคทรัพย์สูงมาก เชื่อว่าหากบูชาพระสมเด็จวัดระฆังแล้ว จะช่วยเสริมสร้างโชคลาภ เงินทอง และความร่ำรวย

วัดที่มีพระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆังมีจัดแสดงอยู่หลายวัดในประเทศไทย แต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุด ได้แก่

 • วัดระฆังโฆสิตาราม : วัดที่สมเด็จโตเป็นเจ้าอาวาสและสร้างพระสมเด็จวัดระฆังขึ้น
 • วัดบางขุนพรหม : วัดที่พบพระสมเด็จวัดระฆังจำนวนมากในคราวขุดกรุพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมในปี พ.ศ. 2505
 • วัดสระเกศ : วัดที่สมเด็จโตเคยพำนักอยู่ก่อนที่จะย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

การบูชาพระสมเด็จวัดระฆัง

ในการบูชาพระสมเด็จวัดระฆังนั้น ควรปฏิบัติดังนี้

 • ควรบูชาด้วยความเคารพ : ควรบูชาพระสมเด็จวัดระฆังด้วยความเคารพ ด้วยความสำนึกว่าเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์
 • ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด : ควรปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดบุญกุศล และเพื่อให้พุทธคุณของพระสมเด็จวัดระฆังบังเกิดผล

ความหมายของพระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆังมีความหมายที่ลึกซึ้ง ดังนี้

 • สัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี : พระสมเด็จวัดระฆังเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณงามความดี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากมาย ดังนั้น พระสมเด็จวัดระฆังจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี
 • ตัวแทนแห่งพุทธศาสนา : พระสมเด็จวัดระฆังสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่ทรงเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก ดังนั้น พระสมเด็จวัดระฆังจึงเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งพุทธศาสนา

รุ่นของพระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆังแบ่งออกเป็น 2 รุ่นหลักๆ ดังนี้

 • รุ่นแรก : สร้างในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2380
 • รุ่นที่สอง : สร้างในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2380 จนถึงปลายสมัยรัชกาลที่ 5

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆัง

 • พระสมเด็จวัดระฆังแท้เป็นอย่างไร

พระสมเด็จวัดระฆังแท้นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหลายประการ ดังนี้

* เนื้อพระจะมีลักษณะแห้งแกร่ง ละเอียด และเนียน
* สีสันจะส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนหรือเข้ม
* ลายกนกจะมีลักษณะวิจิตรงดงามหรือเรียบง่าย
* รอยเกศาจะมีลักษณะชัดเจนหรือไม่ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังสามารถดูพระสมเด็จวัดระฆังแท้ได้จากร่องรอยการสัมผัสของมือ ที่เรียกว่า “รอยเกศา” ซึ่งเกิดจากการที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปลุกเสกพระด้วยมือเปล่าเป็นเวลานาน ทำให้พระเกิดรอยบุบเป็นเส้นๆ คล้ายเส้นผม เรียกว่า “รอยเกศา”

 • พระสมเด็จวัดระฆังมีกี่พิมพ์

พระสมเด็จวัดระฆังมีด้วยกันหลายพิมพ์ แต่ละพิมพ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่

* พิมพ์พระประธาน
* พิมพ์เกศบัวตูม
* พิมพ์เกศบัวตูมหลังเรียบ
* พิมพ์เกศบัวตูมหลังลายเซ็น
 • พระสมเด็จวัดระฆังมีราคาเท่าไร

ราคาของพระสมเด็จวัดระฆังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพความสมบูรณ์ ความเก่าแก่ และความนิยมของตลาด โดยพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรกแท้ๆ ที่มีสภาพสมบูรณ์ มักจะมีราคาสูงถึงหลักล้านบาท

บทสรุป

พระสมเด็จวัดระฆังเป็นวัตถุมงคลที่มีคุณค่าสูง พุทธคุณสูง จึงควรบูชาด้วยความเคารพ และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด