พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ คาถาบูชา วิธีบูชา และสถานที่ไหว้ขอพร

Published

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่มีผู้คนนับถือบูชาอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ปัญญา ความเฉลียวฉลาด และทรงช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง ดังนั้นจึงมีผู้นิยมมาสักการะบูชาพระพิฆเนศเพื่อขอพรให้สมปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ มากมาย

ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับพระพิฆเนศให้มากขึ้น รวมถึงคาถาบูชา วิธีบูชา และสถานที่ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

ประวัติพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ (สันสกฤต: गणेश) เป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่ง พบรูปแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, ฟิจิ, ไทย, บาหลี, บังคลาเทศ นิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายล้วนเคารพบูชาพระพิฆเนศ ไม่ได้จำกัดเฉพาะในคาณปัตยะเท่านั้น และการบูชาพระพิฆเนศยังพบในพุทธและไชนะอีกด้วย

พระพิฆเนศมีรูปร่างเป็นมนุษย์มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว มือทั้งสี่ข้างถือสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้

 • มือขวาบนถืองาหัก
 • มือขวาล่างถือลูกท้อ
 • มือซ้ายบนถือไม้พลอง
 • มือซ้ายล่างถือดอกบัว

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขจัดอุปสรรค สติปัญญา ศิลปะ วรรณกรรม วิทยาการ การค้าขาย และโชคลาภ ชาวฮินดูนิยมบูชาพระพิฆเนศก่อนเริ่มงานสำคัญต่าง ๆ เชื่อว่าจะช่วยขจัดอุปสรรคและนำพาความสำเร็จมาให้

ประวัติพระพิฆเนศ

ตามตำนานเล่าว่า พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่ปารวตี ครั้งหนึ่งพระแม่ปารวตีได้เสกพระพิฆเนศขึ้นมาเพื่อดูแลพระนางในขณะที่พระศิวะออกไปบำเพ็ญสมาธิ เมื่อพระศิวะกลับมาและเห็นพระพิฆเนศขวางประตูทางเข้า พระศิวะจึงบันดาลโทสะและขว้างขวานตัดเศียรพระพิฆเนศขาดกระเด็นไป

เมื่อพระแม่ปารวตีทราบเรื่องก็เสียใจมาก พระศิวะจึงทรงสั่งให้นำเศียรสัตว์ตัวแรกที่พบมาต่อให้พระพิฆเนศ บังเอิญว่าสัตว์ตัวแรกที่พบนั้นเป็นช้างตัวหนึ่ง จึงนำเศียรช้างมาต่อให้พระพิฆเนศ และตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “เอกทันต” แปลว่า “ผู้มีงาเดียว”

พระศิวะทรงประทานพรให้พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขจัดอุปสรรค สติปัญญา ศิลปะ วรรณกรรม วิทยาการ การค้าขาย และโชคลาภ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

มีคาถาบูชาพระพิฆเนศมากมายหลายบท แต่บทที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ

โอม ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

ข้าแต่พระพิฆเนศวรผู้ยิ่งใหญ่ ขอพระองค์โปรดประทานพรแก่ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเฉลียวฉลาด และทรงช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง

วิธีบูชาพระพิฆเนศ

การบูชาพระพิฆเนศนั้นสามารถทำได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญใด ๆ เป็นพิเศษ วิธีการบูชามีดังนี้

 1. เตรียมเครื่องบูชา ได้แก่ ดอกไม้ ผลไม้ ขนมหวาน ธูป เทียน และน้ำดื่ม
 2. ทำความสะอาดบริเวณที่บูชา
 3. นำเครื่องบูชามาวางบนหิ้งบูชา
 4. จุดธูป เทียน และกล่าวบทบูชาพระพิฆเนศ
 5. อธิษฐานขอพรจากพระพิฆเนศ
 6. ปิดท้ายด้วยการกล่าวคำขอบคุณพระพิฆเนศ

สถานที่ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

ในประเทศไทยมีสถานที่ไหว้ขอพรพระพิฆเนศมากมายหลายแห่ง แต่สถานที่ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่

 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี กรุงเทพมหานคร
 • วัดพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
 • วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • วัดพระปรางค์เหลือง กรุงเทพมหานคร
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
 • วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

บทสรุป

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ปัญญา ความเฉลียวฉลาด และทรงช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง ดังนั้นจึงมีผู้นิยมมาสักการะบูชาพระพิฆเนศเพื่อขอพรให้สมปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ มากมาย