พระกริ่งปวเรศ

พระกริ่งปวเรศ เป็นพระกริ่งที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2382 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก นับเป็นพระกริ่งรุ่นแรกของประเทศไทย

Published

พระกริ่งปวเรศ เป็นพระกริ่งที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2382 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก นับเป็นพระกริ่งรุ่นแรกของประเทศไทย

พระกริ่งปวเรศมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางหมอยา ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ด้านหลังมีบัวคว่ำบัวหงาย 1 คู่ องค์พระหล่อด้วยเนื้อโลหะผสม มีทั้งเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง มีทั้งแบบผิวรมดำและผิวกะไหล่ทอง

พระกริ่งปวเรศได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดพระกริ่งของไทย มีพุทธคุณครอบจักรวาล ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง และเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง

ประวัติการสร้าง

พระกริ่งปวเรศสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2382 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระกริ่งขึ้น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพระราชทานแก่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก พระกริ่งปวเรศจึงได้รับการขนานนามว่า “พระกริ่งปวเรศ”

การแบ่งยุค

พระกริ่งปวเรศแบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้

  • ยุคแรก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2382 เป็นยุคที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรก มีพระกริ่งปวเรศเพียงองค์เดียวที่ประดิษฐานอยู่ในเก๋งจีนดินเผา วัดบวรนิเวศวิหาร
  • ยุคที่สอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2410 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงสร้างขึ้นมาอีกครั้ง มีพระกริ่งปวเรศจำนวนประมาณ 1,000 องค์
  • ยุคที่สาม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2413 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงสร้างขึ้นมาอีกครั้ง มีพระกริ่งปวเรศจำนวนประมาณ 1,000 องค์
  • ยุคที่สี่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2429 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ติสสเทวาภรณ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ทรงสร้างขึ้นมา มีพระกริ่งปวเรศจำนวนประมาณ 1,000 องค์
  • ยุคที่ห้า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2434 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ติสสเทวาภรณ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ทรงสร้างขึ้นมาอีกครั้ง มีพระกริ่งปวเรศจำนวนประมาณ 1,000 องค์

พุทธคุณ

พระกริ่งปวเรศได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดพระกริ่งของไทย มีพุทธคุณครอบจักรวาล ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง และเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง

การเช่าบูชา

พระกริ่งปวเรศเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูง มีราคาซื้อขายสูงที่สุดในประเภทพระโลหะ องค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ พระกริ่งปวเรศยุคแรก ซึ่งปัจจุบันมีเพียงองค์เดียวที่ประดิษฐานอยู่ในเก๋งจีนดินเผา วัดบวรนิเวศวิหาร

พระกริ่งปวเรศเป็นพระกริ่งที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2382 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก นับเป็นพระกริ่งรุ่นแรกของประเทศไทย พระกริ่งปวเรศได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดพระกริ่งของไทย มีพุทธคุณครอบจักรวาล ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง และเสริมดวงชะตา

ขอบคุณรูปภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์