พระปิดตา: ความเชื่อ ประวัติความเป็นมา และความศักดิ์สิทธิ์ของพระปางปิดตา

พระปิดตา: ความเชื่อ ประวัติความเป็นมา และความศักดิ์สิทธิ์ของพระปางปิดตา

Published

พระปิดตาคืออะไร: ความหมาย ประวัติความเป็นมา และคติความเชื่อ

พระปิดตา: ความเชื่อ ประวัติความเป็นมา และความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปปางปิดตา

พระปิดตามีลักษณะเด่น คือ ปิดตาทั้งสองข้าง ซึ่งต่างจากพระปางอื่นๆ ที่มักเปิดตา พระปิดตาจึงมีความพิเศษและโดดเด่น ทําให้เกิดความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และฤทธิ์เดชมหาศาลของพระปิดตา มีตํานานและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

พระปิดตา
ตลาดพระ.com | taladpra.com

พระปิดตาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือกันมาก คือ พระปิดตาวัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและตํานานที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีพระปิดตาที่ศักดิ์สิทธิ์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ในบทความนี้จะกล่าวถึงพระปิดตาที่สําคัญ ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนประวัติความเป็นมาและตํานานของพระปิดตา ดังนี้

พระปิดตาที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของไทย

พระปิดตาวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร

พระปิดตาวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระปิดตาที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย

พระปิดตาวัดพระแก้ว สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิ้ว สูง 16 นิ้ว

เชื่อกันว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงทํานายว่าจะมีผู้มาขุดพบ จึงทรงฝังพระปิดตาองค์นี้ไว้ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จมาพบพระปิดตาองค์นี้จริง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถวัดพระแก้วขึ้นเพื่อประดิษฐานพระปิดตาและเป็นพระอุโบสถประจํารัชกาล

พระปิดตาวัดพระแก้วจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก เชื่อกันว่าสักการะบูชาจะนํามาซึ่งโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษา

พระปิดตาวัดสุทัศน์ จ.เชียงใหม่

พระปิดตาวัดสุทัศน์ ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เป็นพระปิดตาที่มีขนาดใหญ่ สูงถึง 2 เมตร มีอายุมากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา

พระปิดตาวัดสุทัศน์นั้นเป็นที่เลื่องลือว่ามีฤทธิ์ขจัดภูตผีปีศาจและอํานาจร้าย มีเรื่องเล่าว่าพระปิดตาองค์นี้สามารถปิดตาเองได้เพื่อระงับยักษ์และภูติที่มารบกวน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

พระปิดตาวัดโคกพระยา จ.ลพบุรี

พระปิดตาวัดโคกพระยา ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโคกพระยา จังหวัดลพบุรี

เป็นพระปิดตาที่มีขนาดใหญ่ สูง 2.10 เมตร กว้าง 1.65 เมตร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยหลวงพ่อโต วัดโคกพระยา

มีตํานานเล่าว่าหลวงพ่อโตสร้างพระปิดตาขึ้นเพื่อปิดบังนภากายของท่าน ด้วยท่านมีรูปร่างผอมแห้งไม่สวยงาม จึงสร้างพระปิดตาเพื่อให้คนมองเห็นเพียงพุทธลักษณะที่งดงาม

นอกจากนี้ ยังมีพระปิดตาที่ศักดิ์สิทธิ์จากวัดทั่วประเทศไทย เช่น พระปิดตาวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา, พระปิดตาวัดพระธาตุ

ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ของพระปิดตา

  • เชื่อกันว่าพระปิดตามีฤทธิ์อํานาจมหาศาล สามารถปิดบังสิ่งชั่วร้ายและภยันตรายได้
  • การสักการะบูชาพระปิดตาจะช่วยให้มีโชค มีความร่ํารวย และปกป้องภัยอันตราย
  • พระปิดตาช่วยปิดกั้นสายตาและอํานาจชั่วร้าย ป้องกันภูตผีปีศาจและไสยศาสตร์
  • พระปิดตาวัดพระแก้วเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อให้พบ จึงมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
  • พระปิดตาวัดสุทัศน์เชื่อว่ามีฤทธิ์ปิดตาขจัดภัย ระงับอํานาจร้าย
  • พระปิดตาวัดโคกพระยาเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกปิดนภากาย จึงศักดิ์สิทธิ์
  • พระปิดตาวัดอื่นๆ ก็ล้วนมีตํานานและความเชื่อถือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะตัว

ดังนั้นพระปิดตาจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีเรื่องราวมหัศจรรย์และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยมาช้านาน