พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ คาถาบูชา วิธีบูชา และสถานที่ไหว้ขอพร

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่มีผู้คนนับถือบูชาอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ปัญญา ความเฉลียวฉลาด และทรงช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง ดังนั้นจึงมีผู้นิยมมาสักการะบูชาพระพิฆเนศเพื่อขอพรให้สมปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ มากมาย ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับพระพิฆเนศให้มากขึ้น รวมถึงคาถาบูชา วิธีบูชา และสถานที่ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ ประวัติพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ (สันสกฤต: गणेश) เป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่ง พบรูปแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, ฟิจิ, ไทย, บาหลี, บังคลาเทศ นิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายล้วนเคารพบูชาพระพิฆเนศ ไม่ได้จำกัดเฉพาะในคาณปัตยะเท่านั้น และการบูชาพระพิฆเนศยังพบในพุทธและไชนะอีกด้วย พระพิฆเนศมีรูปร่างเป็นมนุษย์มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว มือทั้งสี่ข้างถือสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้ พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขจัดอุปสรรค สติปัญญา ศิลปะ วรรณกรรม วิทยาการ การค้าขาย และโชคลาภ ชาวฮินดูนิยมบูชาพระพิฆเนศก่อนเริ่มงานสำคัญต่าง ๆ เชื่อว่าจะช่วยขจัดอุปสรรคและนำพาความสำเร็จมาให้ ประวัติพระพิฆเนศ ตามตำนานเล่าว่า พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่ปารวตี ครั้งหนึ่งพระแม่ปารวตีได้เสกพระพิฆเนศขึ้นมาเพื่อดูแลพระนางในขณะที่พระศิวะออกไปบำเพ็ญสมาธิ เมื่อพระศิวะกลับมาและเห็นพระพิฆเนศขวางประตูทางเข้า พระศิวะจึงบันดาลโทสะและขว้างขวานตัดเศียรพระพิฆเนศขาดกระเด็นไป เมื่อพระแม่ปารวตีทราบเรื่องก็เสียใจมาก พระศิวะจึงทรงสั่งให้นำเศียรสัตว์ตัวแรกที่พบมาต่อให้พระพิฆเนศ บังเอิญว่าสัตว์ตัวแรกที่พบนั้นเป็นช้างตัวหนึ่ง จึงนำเศียรช้างมาต่อให้พระพิฆเนศ และตั้งชื่อให้ใหม่ว่า…